Leer Excel

studieboek excel

Studieboek Microsoft Excel 365 voor beginners en gevorderden.

Een taakgericht studieboek ontwikkeld voor studenten in het middelbaar en hoger onderwijs dat veel opgaven bevat. Ook zeer geschikt voor iedereen die wil leren om Excel te gebruiken. Het studieboek is voor het overgrote deel ook bruikbaar voor andere Excelversies zoals 2010, 2013, 2016 en 2019.

Download Hulpbestanden-LeerExcel

Voor Engelstalige versies zie Learn Excel 2016 EN

Voor het gebruik van Excel bij (statistische) data-analyse is een nieuw studieboek in ontwikkeling.