Studieboeken

Studieboeken van Softwijs verschillen op meerdere manieren van andere studieboeken.

  • De onderdelen zijn ontwikkeld om te leren een bepaalde taak te kunnen uitvoeren en te beheersen, niet meer en niet minder. Dat heeft geresulteerd in concrete stapsgewijs opgebouwde taken zonder extra informatie die alleen maar voor afleiding kan zorgen. Elke taak heeft een titel welke begint met Taak: zodat het duidelijk is dat iets uitgevoerd moet worden.
  • Aan het einde van de meeste hoofdstukken staat een serie Opgaven. De titel van een opgave begint steeds met Opgave: gevolgd door een unieke code en een korte omschrijving. Wanneer de opgave een eindantwoord heeft dan wordt deze vermeld.
  • De inhoud van de taken en opgaven is vooral bepaald door competenties die het hoger onderwijs stelt. Veel van de opgaven zijn voortgekomen uit ervaringen van studenten in de beroepspraktijk tijdens stages en afstuderen.
  • Er is een gratis online versie waardoor het voor een breed publiek toeganlijk is. Deze wordt regelmatig bijgewerkt waardoor je niet op een nieuwe uitgave hoeft te wachten tot fouten gecorrigeerd zijn of nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd.
  • Naast de online versie kun je een PDF of Epub kopen, die je kunt afdrukken of op een computer/tablet/ereader kunt zetten. Je hebt dan geen online verbinding nodig.
    • PDF: geschikt voor het lezen op een pc/laptop en voor het maken van een papieren afdruk. De inhoud is doorzoekbaar en er kan in- en uitgezoomd worden.
    • EPUB: geschikt voor het lezen op een pc/laptop, e-reader, ipad, tablet. Lettertype en -grootte kunnen aangepast worden (afhankelijk van het apparaat). De inhoud is doorzoekbaar.