DITA (Darwin Information Type Architectuur) is een op XML gebaseerde standaard voor het maken, produceren, beheren en distribueren van informatie (content). Hoewel DITA vooral wordt toegepast bij het maken van technische en gebruikersdocumentatie, is de methodiek ook zeer geschikt voor andere documenten zoals online help, handboeken, procedures, tutorials en trainingsmateriaal.

Het idee achter DITA is om content in kleine eenheden te maken, topics geheten. Deze topics zijn modulaire eenheden die op zich zelf kunnen staan. De topics worden daarna tot een groter geheel samengevoegd via ditamaps. Deze maps zijn in feite niets anders dan een hiërarchische opsomming van verwijzingen naar de topics. Een DITA map verbindt dus onderwerpen tot een te publiceren eenheid en vormt dus daardoor ook de context waarin de topics gebruikt gaan worden. De verschillende topics kunnen eenvoudig in meerdere ditamaps gebruikt worden, waardoor het hergebruik van topics gestimuleerd wordt. En hierbij kunnen ook nog eens verschillende uitvoerformaten gemaakt worden, zoals XHTML, CHM (Windows Help), PDF, Eclipse Help, Docbook, JavaHelp, SCORM, EPUB ...

Deze benadering om documentatie niet langer in één groot allesomvattend boekwerk te stoppen, maar op te splitsen in kleinere zelfstandige topics staat ook wel bekend onder de naam minimalism. Minimalism is een ontwerpfilosofie waarvan de theoretische grondslag in 1990 gelegd is door John M. Carroll met zijn werk "The Nurnberg Funnel". De kern hiervan is dat documentatie gericht moet zijn op hoe gebruikers werken en niet hoe systemen en applicaties werken. Geef de gebruiker niet meer dan deze nodig heeft.

Kenmerken DITA:

 • Informatiemodel bestaande uit elementen en attributen in een hiërarchische structuur.
 • De informatie wordt opgesplitst in eenheden welke topics genoemd worden.
 • De architectuur bestaat uit een uitvoerig gedocumenteerde verzameling XML-bestanden (DTD’s, XML Schema’s...) welke gebruikt kunnen worden om de documentatie te structureren en te publiceren.
 • DITA bronbestanden (XML) kunnen universeel op elk platform gebruikt en uitgewisseld worden (interoperabiliteit).
 • Ondersteunt een goed gedefinieerd proces voor het modelleren, maken en publiceren van technische informatie.
 • Domains voor het leveren van specifieke markup voor specifieke doeleinden zoals programmeren en leerobjecten.

Alle nieuwe cursusboeken, handleidingen en documentatie van Softwijs zijn volgens de DITA standaard gemaakt.

Voor aanvullende informatie over het DITA project zie http://dita.xml.org/

Digitale studieboeken

Alle studieboeken zijn ook in het ePub formaat leverbaar en kunnen dan op een tablet (iPad, Samsung) gelezen worden. Dit heeft een paar voordelen boven een gedrukt exemplaar. Zo zijn de afbeeldingen scherper en kunnen ook uitvergroot worden. En de gebruiker kan, afhankelijk van het apparaat, zelf het lettertype en lettergrootte wijzigen.

Waarom Softwijs studieboeken?

 • Taak georiënteerde leerstof
 • Minimalistische aanpak
 • Veel opgaven
 • Filtering op moeilijkheidsgraad mogelijk
 • Diverse uitvoerformaten (PDF, ePub, ...)
 • Eigen samenstelling mogelijk

Access studieboek

Zeer geschikt voor het middelbaar- en hoger onderwijs, bedrijfstrainingen en individueel gebruik. Modulair opgezet, taak gericht en rijk aan opgaven. Leverbaar voor Access 2007 en 2010.

Voor verdere info download Brochure en Inhoudsopgave.

Excel studieboek

 Zeer geschikt voor het middelbaar- en hoger onderwijs, bedrijfstrainingen en individueel gebruik. Modulair opgezet, taak gericht en rijk aan opgaven. Leverbaar voor Excel 2007 en 2010.

Voor verdere info download Brochure en Inhoudsopgave.

Gratis boeken

Een aantal uitgaven van Softwijs kunnen gratis gedownload worden:

 • Zotero handleiding (nieuwe versie)
 • Gids grafieksoorten
 • Office 2003 studieboeken
Ga naar boven